Szanowni Państwo!

Jesteśmy zakładem opiekuńczo - leczniczym, który zajmuje się okresową lub stałą całodobową pielęgnacją i kontynuacją leczenia osób przewlekle chorych.

Naszymi pacjentami są osoby, które przebyły leczenie szpitalne, proces diagnostyczny, zabiegi operacyjne, intensywne leczenie zachowawcze, a ich stan jest na tyle dobry, że nie wymaga już hospitalizacji.

Osoby chore potrzebują profesjonalnej opieki - czy to ze względu na stan zdrowia, stopień niepełnosprawności, czy ze względu na brak samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji, wymagają także stałej kontroli lekarskiej, pielęgniarskiej, rehabilitacji i troski wykwalifikowanego personelu medycznego i pomocniczego.

Pobyt w naszym zakładzie to także poprawa komfortu życia pacjentów zmagających się z różnymi schorzeniami, ale przede wszystkim troska i zapewnienie pacjentom tak ważnego spokoju i bezpieczeństwa.