Dokumenty do pobrania:

 

Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową

 

Skierowanie do objęcia pielęgniarska opieką długoterminową