Dokumenty do pobrania:

Wniosek do zakładu
 


Skierowanie do ZOL
 


Wniosek o wydanie skierowania do ZOL
 


Zaświadczenie lekarskie
 


Karta kwalifikacji pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel


Karta wywiadu pielęgniarskiego
 


Karta kwalifikacji do żywienia dojelitowego