NZOZ VERA

Zakład Opieki Zdrowotnej Vera swoją działalność na rzecz osób chorych i wymagających opieki rozpoczął w 2008 roku. Celem powstania zakładu było zapewnienie kompleksowej opieki dla osób, które nie wymagają już hospitalizacji, jednakże stan ich zdrowia wciąż wymaga profesjonalnej opieki medycznej.

Pomoc dla osób po wylewach, udarach czy w chorobach przewlekłych takich jak Alzheimer opiera się na zapewnieniu opieki lekarza, pielęgniarki, a także rehabilitację dostosowaną indywidualnie dla każdego Pacjenta, oraz zapewnienie takim osobom środków pomocniczych czy przedmiotów ortopedycznych.

W naszym zakładzie oferujemy 70 miejsc w pokojach 1, 2 i 3 osobowych, zapewniamy także opiekę pielęgniarską 24 godziny na dobę, wizyty lekarza ogólnego, specjalistów takich jak neurolog, ortopeda, psychiatra, psycholog a także aż 6 razy w tygodniu rehabilitację oraz wsparcie duchowe i religijne. Ważnym elementem jest zapewnienie naszym Pacjentom komfortu psychicznego w trudnym okresie choroby i rekonwalescencji, dlatego też posługę duszpasterską prowadzi zaprzyjaźniony kapłan, dzięki któremu nasi pacjenci mogą skorzystać ze spowiedzi, sakramentów, uczestniczyć we mszach świętych i wsparcia duchowego przewodnika.

KONTAKT