ŚWIADCZENIA

Podstawowy pakiet świadczeń, udzielanych w stacjonarnym zakładzie opiekuńczo - leczniczym VERA obejmuje:

ŚWIADCZENIA LEKARSKIE

Opieka lekarza internisty, geriatry (wg rozpiski od kierownika?) w przypadku osób przewlekle chorych jest jednym z najważniejszych elementów wpływających na przebieg leczenia, ale także na komfort i poczucie bezpieczeństwa naszych pacjentów i ich rodzin.
Wykwalifikowany personel medyczny w naszym zakładzie opiekuńczo - leczniczym dba o prawidłową kontynuację leczenia szpitalnego, dostosowując stosowane leczenie farmakologiczne oraz inne procesy medyczne do zmieniającego się stanu zdrowia pacjenta.


ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARSKIE

Świadczenia pielęgniarskie w naszym zakładzie są niezbędnym uzupełnienieniem leczenia prowadzonego przez lekarza, dzięki którym zapewniamy kompleksową usługę opiekuńczo - leczniczą, bezpośrednio wpływającą na stan pacjenta. Usługi takie jak iniekcje, wlewy, a także usługi pielęgnacyjne przeprowadza wykwalifikowany personel, który może poszczycić się wiedzą i dużym doświadczeniem.


REHABILITACJĘ OGÓLNĄ

Ustalana jest indywidualnie dla każdego Pacjenta w podstawowym zakresie. Jej celem jest zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego, które jest skutkiem choroby lub niepełnosprawności.


ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGA

Pomoc psychologiczna ma ogromne znaczenie dla osób, dla których okres choroby często jest traumatycznym i ciężkim do zaakceptowania przeżyciem. Wsparcie w okresie zachorowania, po przebytym leczeniu szpitalnym czy wsparcie w okresie rehabilitacji przynosi wymierne skutki, dzięki którym niejednokrotnie pacjenci odzyskują tak potrzebne pozytywne nastawienie do procesu leczenia.


TERAPIĘ ZAJĘCIOWĄ

Terapia zajęciowa ma za zadanie przygotować pacjenta do zwiększonej koncentracji, pomaga w odbudowaniu poczucia przynależności do społeczeństwa pomimo choroby. Terapia w efektywny sposób wspiera także leczenie poprzez odpowiednie stymulacje intelektualne czy manualne, tym samym działając usprawniająco na cały organizm.


LECZENIE FARMAKOLOGICZNE

Jest niezbędną częścią procesu leczenia. Odpowiednio dobrane leczenie w postaci dostosowanej do wymagań pacjenta, monitorowanie ich skuteczności, zmiany czy korekty dawkowania, dostosowanie do zmieniającego się stanu zdrowia pacjentów, dla naszego personelu i pacjentów mają wymierne znaczenie - od nich zależy poprawa zdrowia i samopoczucia osób przebywających w zakładzie opiekuńczo - leczniczym


LECZENIE DIETETYCZNE

Odpowiednio dobrana, zbilansowana dieta ma ogromne znaczenie dla zdrowia każdego człowieka. Dla osoby chorej, po leczeniu szpitalnym, po przebytych operacjach jest szczególnie ważna. Dobór odpowiednich produktów, zawartych w nich składników odżywczych, a także ograniczenie lub wykluczenie produktów nie służących zdrowiu naszych Pacjentów jest opracowywane przez naszych specjalistów żywieniowych.


ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE

Pacjenci w okresie choroby i po przebytym leczeniu często wymagają pielęgnacji i opieki. Nie mogłaby się ona odbywać bez odpowiednich środków pomocniczych, które zapewniając dyskretną i delikatną pomoc w codziennym życiu. Przedmioty ortopedyczne są podstawą w przypadku rehabilitacji pacjentów, umożliwiając im powrót do choćby częściowej samodzielności, są także środkiem wspomagającym bezpieczeństwo osób chorych.


ZAPEWNIENIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

Badania ogólnego stanu zdrowia, kontrolowanie odpowiednich parametrów takich jak morfologia krwi, ciśnienie, poziomy glukozy są podstawą leczenia. Badania diagnostyczne pozwalają określać poziom zaawansowania choroby, jej skutków, a także na bieżąco dostarczają informację o postępach w leczeniu. Dzięki kompleksowej usłudze badań, oferowanej przez zakład opiekuńczo - leczniczy nasi Pacjenci są pod stałym nadzorem diagnostycznym, który pozwala precyzyjnie określać dalsze indywidualne postępowanie i leczenie.


Podmiot informuje, że cena za przechowywanie zwłok po upływie 72 godzin wynosi 100.00 zł
Cena za udostępnienie dokumentacji medycznej (kopia, odpis, wyciąg, elektroniczny nośnik danych) wynosi 50 groszy.
Placówka świadczy usługi za pobyt komercyjny.
Placówka świadczy usługi za pobyt na NFZ.